Centrum Żeglarskie Szczecin

Aktualności :

INFORMACJA


CENTRUM ŻEGLARSKIE UPRZEJMIE PRZYPOMINA:


Osoby, które już korzystały z systemu rekrutacyjnego (zapisując się na zajęcia, kursy, obozy itp.) i  posiadają konto

użytkownika w systemie e-rekrutacyjnym - NIE MUSZĄ PONOWNIE DOKONYWAĆ REJESTRACJI. 


WYSTARCZY SKORZYSTAĆ Z OPCJI ZALOGUJ SIĘ: login to nr PESEL dziecka/uczestnika.

 

 


Plan zajęć

 

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć pod adresem: 

https://centrumzeglarskie.pl/sekcje/do-pobrania-sekcje


Zasady korzystania z obiektu CŻ

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU CENTRUM ŻEGLARSKIE

 

I ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH

 

(zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.

 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

 

ZASADY OGÓLNE:

 

1.   Wejściem do Centrum Żeglarskiego dostępnym dla armatorów i zawodników jest wejście od strony parkingu (ul. Przestrzenna 21).

 

2.      Podczas wejścia na i wyjścia z terenu Centrum Żeglarskiego należy zdezynfekować ręce. Dozownik z płynem jest powieszony na zewnątrz bosmanki.   

 

3.      Na terenie Centrum Żeglarskiego jest obowiązek  zakrywania ust i nosa. Obowiązuje zachowanie odległości 2 metrów między osobami. Powyższe dotyczy również zawodników uprawiających sport – do momentu zejścia na wodę.

 

4.      Centrum Żeglarskie:

 

a)      weryfikuje liczbę osób uprawiających sport, korzystających z infrastruktury zewnętrznej obiektu i sprzętu,

b)      wyłącza osobom przebywającym na terenie obiektu możliwość korzystania z pomieszczeń zamkniętych, szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),

c)      dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy w wypożyczalni po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

d)      zapewnia ograniczony kontakt pomiędzy grupami korzystających z obiektu i sprzętu należącego do Centrum Żeglarskiego.

 

ZASADY ORGANIZACJI TRENINGÓW:

  

1.      Trenerzy i instruktorzy sekcji sportowych, organizujący zajęcia:

a)      ustalają harmonogram treningów w porozumieniu z koordynatorem sportu,

b)      odnotowują w dzienniku zajęć obecność zawodników na treningu,

c)      prowadzą zajęcia na  lądzie (prace przy sprzęcie, omówienie zajęć, odprawy) na terenie otwartym z zachowaniem zasad określonych w przepisach ogłoszonych na czas pandemii (tj. zachowanie odpowiedniego odstępu między osobami, zasłanianie ust i nosa, pobieranie sprzętu z hangaru pojedynczo),

d)      prowadzą zajęcia na wodzie przy zachowaniu stanu liczebnego grupy nie więcej niż 10 zawodników pod opieką jednego trenera / instruktora, nie więcej niż 2 zawodników na jednej łódce.

 

2.      Zawodnicy stosują się do wszystkich wyżej wymienionych Zasad Ogólnych i poleceń Trenera.

 

3.      Zakazuje się korzystania z pomieszczeń na terenie obiektu:

 stołówki, świetlicy, szatni, łazienek z wyłączeniem toalet, placu zabaw, miejsc na ogniska, siłowni.

 


   
Logowanie
Ważne informacje
Do góry